Kontakti

SIA "Malevss"

Adrese: Brīvības iela 12, Ogre, Ogres novads, LV – 5001
Tālrunis: +371 65021200
E-pasts: siers@sierstelle.lv

Māris Legzdiņš – direktors
E-pasts: maris@malevs.lv
Tālrunis: +371 65055454

Ilanta Šteinberga – tehnologs-kvalitātes speciālists
E-pasts: ilanta@malevs.lv
Tālrunis: +371 65055497

Dace Dreimane - grāmatvede
E-pasts: dace.dreimane@malevs.lv
Tālrunis: +371 65022116

Evelīna Knostenberga – biroja administratore
E-pasts: evelina@malevs.lv
Tālrunis: +371 65021200
Mob. tālrunis: +371 26690077

Rekvizīti

SIA “Malevss”

Reģistrācijas numurs LR komercreģistrā: 40003225722

Juridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ogre, Ogres nov., LV – 5001
Faktiskā adrese: Brīvības iela 12, Ogre, Ogres novads, LV – 5001

Konts Nr: LV30RIKO0002013179372
Banka: DNB banka, RIKOLV2X